Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Thi công hệ thống xử lý nước thải cho nhà hàng khách sạn, nhà máy công nghiệp tùy thuộc yêu cầu từng ngành cụ thể