Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Công ty TNHH SX TM HANA cung cấp Túi lọc thực phẩm, túi lọc nước, túi lọc dược phẩm và túi công nghiệp
Túi PP, túi PE, túi NMO, túi siêu lọc