Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Cung cấp hóa chất xử lý nước sạch, nước thải,dung môi hữu cơ và các hóa chất dạng lỏng dạng bột dùng trong công nghiệp