Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Thẩm thấu ngược được ứng dụng như thế nào trong công nghiệp

Trong vài năm tới, các nhà phân tích dự đoán thị trường màng RO sẽ tăng trưởng nhanh chóng, cho thấy việc sử dụng RO rộng rãi hơn trong nhiều ngành công nghiệp. Các yếu tố thúc đẩy đằng sau sự tăng trưởng này bao gồm việc mở rộng công nghiệp nhanh chóng cũng như ngày càng chú ý hơn đến các vấn đề khan hiếm nước. Thật vậy, RO có thể mang lại một số lợi thế, bao gồm hiệu quả sử dụng năng lượng, dấu chân nhỏ hơn và sự phù hợp cho các hệ thống tái chế và tái sử dụng nước. Vì những lý do này, RO được sử dụng trong nhiều ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm các ứng dụng phổ biến sau

1. Năng lượng

RO đã được sử dụng trong ngành điện trong nhiều thập kỷ. Các ứng dụng của nó ở đây bao gồm xử lý nước cấp nồi hơi và các ứng dụng tiền xử lý khác nhằm ngăn chặn cặn và các vấn đề khác trong hệ thống nhiệt, thúc đẩy vận hành an toàn, kéo dài tuổi thọ thiết bị và tăng chu kỳ tháp giải nhiệt. Ngoài ra, công nghệ RO ngày càng được sử dụng để thu hồi tài nguyên từ nước thải của ngành điện, với các nỗ lực cải tạo nhắm vào nước, năng lượng, khoáng sản và các tài nguyên khác.

2. Nhà máy lọc dầu

Ngoài ứng dụng chính là sản xuất nước tinh khiết chất lượng cao, RO còn hữu ích để cô đặc các vật liệu có trong nước cấp. Các cơ sở lọc dầu muốn thu hồi các nguồn tài nguyên có giá trị từ quy trình và dòng nước thải của họ có thể làm như vậy bằng cách thu thập dòng thải RO. Ví dụ về các ứng dụng như vậy bao gồm việc sử dụng RO của một nhà máy lọc dầu ở Canada để thu hồi lithium, cũng như việc một nhà máy lọc dầu ở Kansas sử dụng cả vi lọc và RO để thu hồi nước thải từ một đô thị gần đó .

3. Dầu Khí

Ngành dầu khí sử dụng RO để xử lý nước sản xuất, xử lý nước thải và thu hồi nước cũng như khử muối trong nước biển để sản xuất nước uống được trên các giản khoan ngoài khơi.

4. Khai thác mỏ & kim loại

RO có hiệu quả trong việc loại bỏ chất rắng lơ lửng và sunfat, rất hữu ích trong việc xử lý nước thải và khai thác mỏ và nước thoát nước mỏ axit. Vì RO tạo ra nước chất lượng cao nên các cơ sở khai thác mỏ và đôi khi cũng áp dụng RO cho các ứng dụng tái sử dụng nước không thể uống được.

5. Thực phẩm và đồ uống

Khả năng tạo ra nước chất lượng cao của RO khiến nó phù hợp cho một số ứng dụng trong ngành thực phẩm và đồ uống, trong đó tính nhất quán chất lương và an toàn là ưu tiên hàng đàu. Các ứng dụng phổ biển bao gồm xử lý nước thành phần, Chất lỏng xử lý và nước bổ dung nồi hơi, Cũng như giảm nhu cầu oxy sinh hóa trong nước thải. RO hữu ích để cô đặc dung môi và xử lý các giải pháp chẳng hạn như nước muối để tái sử dụng

6. Đô thị

RO thường được sử dụng cho các ứng dụng nước uống, với các hệ thống có quy mô khác nhau, từ những hệ thống phục vụ một khu dân cư, tổ chức hoặc cộng đồng cho đến những hệ thống phục vụ toàn bộ đô thị. RO cũng hữu ích cho việc khử mặn nước biển  ở những khu vực có khả năng tiếp cận nước ngọt hạn chế, cũng như các ứng dụng chuyên biệt hơn, chẳng hạn như xứ lý nước giếng cứng

7. Bột giấy và giấy

rong vài thập kỷ qua, các nỗ lực bảo tồn nước và tài nguyên đã thúc đẩy việc áp dụng RO ngày càng tăng trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy. RO có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như xủ lý nước thô, thay thế các công nghệ xử lý nước thải thông thường hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác. Đặc biệt khi kết hợp với các công nghệ màng khác, hệ thống trao đổi ion  hoặc các bước tiền xử lý khác, RO có thể là giải pháp tuyệt vời cho các cơ sở sản xuất giấy và bột giấy đang tìm cách giảm lượng nước thải, cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng và cũng có thể hữu ích trong việc xử lý nước ngầm hoặc xử lý nước cũng

8. Các ngành công nghiệp và ứng dụng khác

RO cũng thường được sử dụng để xử lý nước rửa, vì nó có khả năng tạo ra nước siêu tinh khiết, độ cứng thấp, rất hữu ích cho các ứng dụng không chấp nhận được vết nước, chẳng hạn như trong rửa xe và sản xuất chất bán dẫn