Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Thẩm thấu ngược là gì?

Tìm hiểu về màng thẩm thấu ngược

Màng thẩm thấu ngược thường được gọi là RO là một quá trình trong đó bạn khử khoáng khử ion bằng cách đẩy nó dưới áp lực qua màng thẩm thấu ngược bán thấm

Thẩm thấu

Để hiểu mục đích và quá trình thẩm thấu ngược trước tiên bạn phải hiểu quá trình thẩm thấu xảy ra tự nhiên

Thẩm thấu là một hiện tượng sảy ra tự nhiên và là một trong những quá trình quan trọng nhất trong tự nhiên. Đó là một quá trình trong đó dung dịch muối yếu hơn sẽ có xu hướng di chuyển sang dung dịch muối mạnh. Ví dụ về thẩm thấu là khi rễ cây hấp thụ nước từ đậy và thận của chúng ta hấp thụ nước từ máu. Dưới đây là sơ đồ cho thấy quá trình thẩm thấu hoạt động như thế nào. Dung dịch ít đậm đặc hơn sẽ có xu hướng tự nhiên di chuyển sang dung dịch có nồng độ cao hơn. Ví dụ nếu bạn có một thùng chứa đầy nước có nồng độ muối thấp và một thùng chứa khác chứa đầy nước có nồng độ muối cao và chúng đươch ngăn cách bằng màng bán thấm thì nước có nồng độ muối thấp hơn sẽ bắt đầu di chuyển về phias thùng chứa nước có nồng độ muối cao hơn.

Màng bán thấm là màng cho phép một số nguyên tử hoặc phân tử di qua những nguyên tử hoặc phân tử khác thì không. Một ví dụ đơn giản là cửa lưới. Nó cho phép các phân tử không khí đi qua nhưng không gây hại hay bất cứ thứ gì lớn hơn các lỗ trên cửa lưới. Nó cho phép các phân tử không khsi đi qua nhưng không gây hại hay bất cứ thứ gì lớn hơn các lỗ trên cửa lưới. Thẩm thấu ngược là quá trình thẩm thấu ngược. Trong khi quá trình thẩm thấu xảy ra một cách tự nhiên mà không cần năng lượng, để đảo ngực quá trình thẩm thấu bạn cần cung cấp năng lượng cho dung dịch có nhiều muối hơn. Màng thẩm thấu ngược là màn bán thấm cho phép các phần tử nước đi qua nhưng không cho phép phần lớn muối hòa tan, chất hữu cơ, vi khuẩn bằng cách tạo áp suất lớn hơn áp suất tự nhiên để khử muối ( khử khoáng hoặc ion) nước trong quy trình, cho phép nước tinh khiết đi qua trong khi vẫn giữ lại phần lớn nước, của các chất gây ô nhiễm.

Thẩm thấu ngược sẽ loại bỏ những chất ô nhiếm nào khỏi nước

Thẩm thấu ngược có khả năng loại bỏ tới 99% muối hòa tan (ion) hạt, chất keo, chất hữu cơ, vi khuẩn và chất gây sốt khỏi nước cấp ( mặc dù không nên dựa vào hệ thống RO để loại bỏ 100% vi khuẩn và vi rút). Màng RO loại bỏ các chất ô nhiễm dựa trên kích thước và diện tích của chúng. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào có trọng lượng phân tử lớn hơn 200 đều có khả năng bị hệ thống RO hoạt động tốt loại bỏ (dễ so sánh, một phân tử nước có MW là 18). Tương tự như vậy diện tích ion của chất gây ô nhiễm càng lớn thì khả năng nó không thế đi qua màng RO càng cao