Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Thông tin cơ bản về bộ lọc không khí và vỏ bộ lọc

Mục đích của các bộ lọc không khí là loại bỏ bụi và các hạt khỏi luồng không khí, không chỉ để đảm bảo vệ thiết bị HVAC m,à cong bảo vệ con người và sản phẩm. Đấy có thể là những người trong khu dân cư , tòa nhà văn phòng hoặc bệnh viện, ngoài việc bảo vệ các sản phẩm trong quá trình sản xuất như chip máy tính và dược phẩm.

                           

VFD kiểm soát các điều kiện bộ lọc
Bộ xử lý không khí này có một bộ truyền áp suất chênh lệch do mức giảm áp suất trên các bộ lọc. Khi các bộ lọc bị bẩn sẽ có sự gia tăng áp suất qua các bộ lọc, điều này sẽ làm giảm lưu lượng hoặc CFM nếu không có gì được thực hiện để khắc phục sự cố. Ở đây chúng tôi sử dụng ổ đĩa biến tần (VFD) để điều chỉnh tốc độ quạt cho bất kỳ tổn thất áp suất trên các bộ lọc.

                    

Khi áp suất chênh lệch đạt đến một áp suất tĩnh nhất định, VFD sẽ hoạt động và tăng tốc độ quạt để bù cho sự tụt giảm áp suất bổ sung do các bộ lọc bẩn tạo ra. Có thể tạo một tập hợp các liên hệ để gửi cảnh báo qua email đến kỹ sư cơ sở để thông báo với họ về vấn đề này.

Chất ô nhiễm cần loại bỏ
Một số chất ô nhiễm muốn lọc ra như tóc, phấn hoa, bụi thô, lông mèo, bụi mịn, khói thuốc lá và cả virut trong khí.

                      

Vì vậy bạn đang tìm kiếm một bộ lọc sẽ loại bỏ những gì bạn đang muốn loại bỏ. Bây giờ điều này cho thấy tiêu chuẩn ASHRAE 52.2 là tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm tra các bộ lọc. Có ba phạm vi kích thước, đây là 0,3 đến 1,0 micromet.

                            
MERV – Giá trị báo cáo hiệu quả tối thiểu

Các kích thước micron khác nhau, như bạn có thể thấy xếp hạng MERV ở đây, các bộ lọc này ở phần đầu ở đây không loại bỏ nhiều đối với các kích thước hạt nhỏ hơn và không tốt bằng các kích thước hạt lớn hơn. Vì vậy, bạn thực sự muốn duy trì xếp hạng MERV 11 trở lên và chúng tôi đã giảm biểu đồ xuống 11 trở lên, và bạn có thể thấy trên các hạt nhỏ 0,3 – 1 MERV 11, 12, 13 có hiệu suất thấp hơn 50%.

                           

Lựa chọn bộ lọc không khí chất lượng sẽ quyết định trực tiếp