Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Khung lọc bụi carbon - Khung lọc bụi carbon dạng túi

Liên hệ báo giá

Công  ty  TNHH  CN  Thiết  Bị  Lọc  Miền  Nam  chuyên  sản  xuất  phân  phối  các  sản  phẩm  sử  dụng  trong  hệ  thống  lọc  khí.  Các  sản  phẩm  khung  lọc  bụi  carbon  -  khung  lọc  bụi  carbon  dạng  túi    ứng  dung  trong  hệ  lọc  sơ  cấp  với  môi  trường  phát  sinh  nhiều  khói,  bụi,  mùi  và  có  hơi  hóa  chất

Hotline tư vấn bán hàng:

Liên hệ zalo: 028 3588 3699

Sale: 0902 828 069

KT: 028 3588 3699